THỦ TỤC ĐĂNG KÍ ĐĂNG KIỂM XE TẢI, XE Ô TÔ CON, XE CHUYÊN DÙNG, XE HƠI