QKR-F E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
494.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2,765 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
494.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 3,490 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2,765 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
710.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ: 2,200 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2,765 (mm)

QKR-H E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
542.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 5,500 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
542.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
593.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ: 1,995 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
785.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ: 1,990 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,365 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
785.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 5,500 (Kg)
KHỐI LƯỢNG CHUYÊN CHỞ: 2,490 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)

QKR-F E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
506.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2,765 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
506.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 3,490 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2,765 (mm)

QKR-H E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
546.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 5,500 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
546.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,360 (mm)