'Ông lớn' xe đầu kéo ký thỏa thuận tỷ đô với đối tác Mỹ