Hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD đưa xe tải International vào Việt Nam