Giá ô tô giảm mạnh, nôn nóng vay mua luôn hay quyết đợi 2018?