Gara ôtô lo sẽ đóng cửa vì đề xuất của Bộ Công thương