Cách kiểm tra đời xe tải Isuzu QKR230 qkr270 2020, 2019